als symulator

właściwości i cechy

ALS Symulator to manekin przeznaczony do realistycznej symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych obejmujących scenariusze intubacji, blokadę dróg oddechowych, wkłucia dożylne, defibrylację, pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną oraz wymuszanie i rozpoznawanie odgłosów serca, płuc oraz perystaltyki. ALS Symulator to manekin symulujący osobę dorosłą, posiadający ramiona do wkłuć i do pomiaru ciśnienia oraz nogi pozwalające na ruchy w anatomicznych kierunkach.

als symulator
Drogi oddechowe
  • Możliwość symulacji automatycznego oddechu spontanicznego (unosząca się klatka piersiowa)
  • Realistyczne: giętki język, chrząstka nalewkowa, nagłośnia, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawica i sztuczne płuca
  • Automatyczna blokada prawego, lewego lub obu płuc jednocześnie
  • Elektroniczne czujniki prawidłowego odchylenia głowy i/lub uniesienia żuchwy do udrożnienia przy wentylacji
  • Otwór w szyi i wymienna skóra do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy
  • Język pompowany manualnie za pomocą gruszki w celu symulacji jego obrzęku (trudna intubacja)
  • Manekin umożliwia trening następujących czynności:
   • Intubacja przez usta
   • Intubacja przez nos
   • Intubacja palcowa
   • Wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie
   • Wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie
   • Intubacja za pomocą prowadnic świetlnych
   • Intubacja za pomocą prowadnic elastycznych
   • Wentylacja przez tchawicę
   • Konikotomia
   • Konikopunkcja
   • Wentylacja za pomocą worka resuscytacyjnego
  • Możliwość osłuchiwania żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurek w drogach oddechowych
Wkłucia i dożylne podawanie leków
  • Manekin posiada ramię IV do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem, stawem barkowym, wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwalające na obwodowe i miejscowe wkłucia dożylne
   • wenepunkcja  żył dołu łokciowego  i grzbietowych żył ręki
   • dostęp dożylny obejmujący żyły: pośrodkową, odłokciową i odpromieniową
  • Możliwość wkłuć podskórnych i domięśniowych obustronnych mięśni naramiennych, obustronnych udowych, brzusznych i pośladkowych
Odbarczanie odmy opłucnej
 • obustronne podobojczykowe
 • prawostronne podpachowe
Drenaż opłucnej
 • pod lewą pachą
Automatyczna symulacja pulsu
 • obustronna na tętnicach szyjnych
 • na tętnicy promieniowej lewego ramienia
 • na tętnicy łokciowej lewego ramienia

Dzięki wykorzystaniu symulatora SimPad manekin ALS Symulator umożliwia ponadto:

  • Nabywanie umiejętności z zakresu kardiologii
  • Symulację tonów serca (zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG)
  • Symulację szmerów płuc (zsynchronizowane z częstością oddechu 0 – 60 /min; ustawiane obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca)
  • Symulację odgłosów perystaltyki (normalne i anormalne)
  • Symulację odgłosów pacjenta
  • Symulację ciśnienie krwi/puls
Ciśnienie krwi
 • Symulacja osłuchiwania i badania palpacyjnego
 • Odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z programowanym EKG
 • 10-stopniowa (0-9) regulacja głośności odgłosów Korotkowa
 • Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe ustalane osobno, z dokładnością do 2 mmHg
 • Ciśnienie skurczowe: 0-300 mmHg, rozkurczowe 0-300 mmHg
 • Pauza osłuchowa z możliwością włączania i wyłączania
 • Dokładność pomiaru ciśnienia +/-2 mmHg
 • Funkcja kalibracji umożliwiająca regulację czujnika ciśnienia i ciśnieniomierza mankietowego
Tętno
 • Regulacja tętna szyjnego, ramieniowego, promieniowego i pępkowego
 • (dostępne tętna zależą od zastosowanego manekina)
 • Tętna aktywne tylko podczas badania palpacyjnego
 • Tętna synchronizowane z EKG
 • Siła tętna zależna od rodzaju lub ustalana niezależnie
 • Tętno ramieniowe wyłączone, gdy ciśnienie wskazywane przez ciśnieniomierz przekracza 20 mmHg
 • Tętno ramieniowe wyłączone, gdy ciśnienie wskazywane przez ciśnieniomierz przekracza poziom ciśnienia skurczowego
EKG
 • 3-4-odprowadzeniowe EKG
 • Możliwości symulacji rozrusznika i defibrylacji
 • Obszerna biblioteka rytmów EKG oparta na bibliotece symulatora SimMan 3G
 • W przypadku użycia monitora pacjenta (wyposażenie dodatkowe): 12- odprowadzeniowe EKG
Dźwięki
 • Tony serca zsynchronizowane z EKG
 • Możliwość osłuchiwania szmerów płuc zsynchronizowanych z oddechem, 0-60 uderz./min
 • Indywidualny dobór szmerów płuc
 • Dźwięki jelit – prawidłowe i nieprawidłowe
 • Dźwięki głosowe: generowane przez komputer, nagrane i wprowadzane w czasie rzeczywistym
 • za pośrednictwem zestawu słuchawek z mikrofonem
 • Dźwięki głosowe generowane przez użytkownika

Funkcje dotyczące rejestrów i scenariuszy:

  • Pobieranie plików rejestrowych i danych uczestników szkolenia na komputer.
  • Funkcja SimView umożliwiająca przeglądanie plików rejestrowych SimPada
  • (w trakcie posymulacyjnej analizy i sprawozdania)