symulacje medyczne

Zajęcia prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN. Przedsięwzięcie edukacyjne prowadzone w porozumieniu z Władzami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Symulacje prawdziwych sytuacji medycznych z wykorzystaniem manekina człowieka dorosłego (symulator ALS): intubacja, blokada dróg oddechowych, wkłucia dożylne, defibrylacja, rozpoznawanie i wymuszanie odgłosów serca, płuc oraz perystaltyka etc.

O metodzie

Jak inaczej zrozumieć anatomię i fizjologię człowieka jeśli nie poprzez doświadczenie?

Wyobraź sobie, że możesz samodzielnie zrobić intubację, albo odbarczanie odmy opłucnowej. Wszystko odbywa się w warunkach szpitalnych z użyciem prawdziwego sprzętu medycznego.

Symulacje medyczne umożliwiają uczącym się nabycie umiejętności, kompetencji i wiedzy poprzez uczestniczenie w sytuacjach spotykanych w życiu codziennym. Odgrywanie ról i analiza przypadków są najczęściej wykorzystywanymi w nauczaniu technikami symulacji. Są to metody, które umożliwiają rozwiązywanie problemów w warunkach rzeczywistych oraz omówienie postępowania zaraz po zakończeniu ćwiczenia. Jedną z najważniejszych wartości symulacji jest wykorzystanie potencjału i emocjonalnego zaangażowania uczących oraz możliwość poznania przypadku.

Symulacja ma następujące cele:

 • rozwój złożonych umiejętności poznawczych (jak podejmowanie właściwych decyzji czy ocena sytuacji),
 • pozytywny wpływ na wartości, przekonania i postawy uczącego się
 • zrozumienie potrzeb drugiej osoby
 • poprawa umiejętności interpersonalnych
 • pozbycia się negatywnych postaw i zachowań

Zaletami symulacji są:

 • poznanie własnych możliwości i ograniczeń,
 • aktywny udział uczestników w procesie nauczania (uczący się nie są pasywnymi odbiorcami informacji)
 • możliwość doświadczenia skutków własnych błędów
 • natychmiastowa informacja zwrotna do uczącego się, wzmacniająca jego zaangażowanie.

Sala do symulacji wyposażona jest w:

 • symulator ALS – manekin człowieka dorosłego (fantom) przeznaczony do realistycznej symulacji zabiegów ratowniczych obejmujących scenariusze intubacji, blokadę dróg oddechowych, wkłucia dożylne, defibrylację, pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną oraz rozpoznawanie i wymuszanie odgłosów serca, płuc oraz perystaltyki,
 • kamery GoPro – pozwalające na nagranie sytuacji w sali symulacyjnej, np. sytuacji resuscytacji, analizę zachowań, podejmowanych decyzji.
Program zajęć

Jak inaczej zrozumieć anatomię i fizjologię człowieka jeśli nie poprzez doświadczenie?

Proponowany Państwu kurs z zakresu fizjologii i anatomii człowieka opiera się na technikach symulacji medycznej i stanowi wyjątkowe i efektywne narzędzie integrujące wiedzę teoretyczną z praktyką. Symulacja medyczna jest narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w najlepszych szkołach medycznych na świecie. Jednakże do tej pory symulacja medyczna nie była powszechnie wykorzystywana w szkoleniu przeduniwersyteckim. Z tego względu macie Państwo możliwość uczestniczyć w wyjątkowej, nowatorskiej i opartej o najwyższe standardy, formie kształcenia z zakresu nauk o człowieku, w sposób znacznie wyprzedzający powszechne szkolenia w tej dziedzinie.

 1. Anatomia i fizjologia układu krwionośnego oparta na symulacji. Oznaki życia. Co to jest zawał serca?
 2. Anatomia i fizjologia układu oddechowego oparta na symulacji medycznej. Co to jest niewydolność oddechowa?
 3. Anatomia i fizjologia układu nerwowego. Kiedy człowiek jest nieprzytomny?
 4. Anatomia i fizjologia układu pokarmowego. Co to jest choroba wrzodowa?
 5. Anatomia i fizjologia układu moczowo-płciowego. Co to jest kolka nerkowa i jaka jest droga moczu?
Kurs

Jak inaczej zrozumieć anatomię i fizjologię człowieka jeśli nie poprzez doświadczenie?

Cel kursu:

 • sprawdzenie samego siebie w warunkach prawdziwych sytuacji medycznych,
 • uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Czy chce zostać lekarzem?”,
 • nabycie umiejętności związanych ze stanami zagrożenia życia czy opieki nad pacjentem.

Adresaci szkolenia:

 • uczniowie szkół średnich,
 • studenci studiów medycznych,
 • osoby, które planują dostać się na uczelnie medyczne.

Zdobyte umiejętności:

 • Wykorzystanie symulatora pozwala na doskonalenie umiejętności technicznych, komunikacji z pacjentem oraz pomiędzy członkami zespołu. Jest to szkolenie interdyscyplinarne wspomagające proces radzenia sobie z stresem.

Metody i formy nauczania:

Czas trwania:

 • 30 godzin (5 spotkań weekendowych)
 • 60 godzin (10 spotkań weekendowych)

Kadra:

 • Pracownicy naukowi Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.